Geomantie, vnímání krajiny

3.listopad 2013autor a webmaster

 

Geomantie je vnímání energií v krajině. Rozpoznání jejích složek, nedostatků a následovat může pomoc krajině, jejímu opětovnému vyvážení, kdy se různými způsoby vybalancují jednotlivé složky tak, aby tvořily opět harmonicky působící celek.

autor


Lidé brzy zjistili, že jsou místa, ve kterých je dobře pobývat, konat obřady zprostředkující styk s vesmírem. Aby zesílili jejich účinek, upravovali je podle tehdejších vědomostí posvátné geometrie. Využívali větších kamenů jako menhirů a dolmenů, zesilujících a stabilizujících účinek místa a přítomných energií. Kameny jako antény a tvarové zářiče navíc rezonují se sousedními kameny stejného typu nebo tvaru a tak se postupně pracovalo s kombinovanými zářiči, jejichž síla se sbírala a spojovala na několika místech krajiny. Následně byly většinou menhiry a dolmeny odstraněny a nahrazeny křížem a potom rotundou nebo kapličkou. Tím (křížem) byla energie toho místa odváděna jako anténou skrze rezonanci k posílení církve. Kdejaké kvalitnější místo církev ucpala svými stavbami a přítomnou vitální energii rozbíjela rameny kříže, aby přerušila přirozené svislé proudění. Možná se o těchto věcech také rozepíši a budou pod některou položkou zde v menu vlevo, protože lidé by se o těchto svinstvech konaných Církví Svatou měli dozvídat a né na ní slepě ulpívat!

Marko Pagačnik je nejznámějším v oblasti Geomantie. Jeho čtyři známé a přeložené knihy jsou základním pilířem obsáhlé nauky, kterou on sám koncipoval. V Česku je jeho nejbližším následovníkem pan Tajboš, který dokáže krajinu různými prvky kvalitně harmonizovat a podpořit původní rysy a charakter místa, oblasti i země. Dokáže to i po finanční stránce, města přistupují na jeho zakázky a vytváření krajinných zářičů, jako by to bylo řízeno shůry a tak se realizují různé zářiče na náměstích i v krajině, příkladem je pražské Staroměstské náměstí, krajina za Mikulovem a další místa, kvalitně zharmonizovaná.