Geomantie, vnímání krajiny

vznik: 11/2013 aktualizace: 6/2019 autor a webmaster

 

Geomantie je vnímání energií v krajině. Rozpoznání jejích složek, nedostatků a následovat může pomoc krajině, jejímu opětovnému vyvážení, kdy se různými způsoby vybalancují jednotlivé složky tak, aby tvořily opět harmonicky působící celek.

autor


Lidé brzy zjistili, že jsou místa, ve kterých je dobře pobývat, konat obřady zprostředkující styk s vesmírem. Aby zesílili jejich účinek, upravovali je podle tehdejších vědomostí posvátné geometrie. Využívali větších kamenů jako menhirů a dolmenů, zesilujících a stabilizujících účinek místa a přítomných energií. Kameny jako antény a tvarové zářiče navíc rezonují se sousedními kameny stejného typu nebo tvaru a tak se postupně pracovalo s kombinovanými zářiči, jejichž síla se sbírala a spojovala na několika místech krajiny. Následně byly většinou menhiry a dolmeny odstraněny a nahrazeny křížem a potom rotundou nebo kapličkou. Tím (křížem) byla energie toho místa odváděna jako anténou skrze rezonanci k posílení církve a jejího symbolu. Kdejaké kvalitnější místo církev ucpala svými stavbami a přítomnou vitální energii rozbíjela rameny kříže, aby přerušila přirozené svislé proudění. Možná se o těchto věcech také rozepíši a budou pod některou položkou zde v menu vlevo, protože lidé by se o těchto lumpárnách konaných Církví Svatou měli dozvídat a né na ní slepě ulpívat!

Marko Pogačnik je nejznámějším v oblasti Geomantie. Jeho čtyři přeložené knihy jsou základním pilířem obsáhlé nauky, kterou on sám koncipoval. V Česku je jeho nejbližším následovníkem Jan Tajboš, který dokáže krajinu různými prvky kvalitně harmonizovat a podpořit původní rysy a charakter místa, oblasti i země. Dokáže to i po finanční stránce, města přistupují na jeho zakázky a vytváření krajinných zářičů, jako by to bylo řízeno shůry a tak se realizovaly různé zářiče na náměstích i v krajině, příkladem je pražské Staroměstské náměstí, krajina za Mikulovem a další místa, kvalitně zharmonizovaná.

Seznamme se více s geomantií, vnímáním krajiny, a tím, že nacítíme její potřeby, můžeme pomoci ji harmonizovat a vyléčit. Můžeme k ní především získat mnohem hlubší vztah tam, kde bydlíme, a vytvářet oboustrannou podporu a symbiózu, což znamená také mnohem radostnější bydlení a život plný harmonie a vitální síly. Za použití osobních zkušeností a dostupné literatury se pokouším toto široké téma přiblížit běžnému člověku i na těchto mých stránkách. Využijte dalších informací v meníčku vlevo :)

A hlavně: pojďme společně na zajímavá silová místa, pojďme je naciťovat, vnímat, léčit, vytvářet, sdílet, pojďme do přírody Moravského krasu, kolem Brna, Prahy, pojďme se společně naladit do harmonie a vyzařovat dobro, lásku, pojďme rozsvítit místa, která jsou unavená, nebo objevit nová, neznámá! Pojďme případně rozjímat i do jeskyní, nebo je objevovat - o tom mám další samostatný web: >> www.speleozahady.cz


Odkazy na další weby o geomantii a aktivitách v ČR:

Geomantie v Jeseníkách: zezeme.blog.cz
Další odkazy přidám (pošlete mi je prosím) :)


Literatura v ČR:

Marko Pogačnik: Databáze knih
Jan Tajboš: Databáze knih
Radomil Hradil: Nové lidstvo v nás
Pavel Kozák: Databáze knih
Jiří Zemánek: Geomancie a integrální kultura
Harald Jordan: Databáze knih
Václav Cílek: Databáze knih
A možná další - řekněte mi o nich :)