Stromy v krajině

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Stromy, lesy, parky i rostliny většinou působí velmi blahodárně, protože zesilují negativní ionizaci prostředí, podobně jako květiny v místnosti. Význam stromu a jeho vztah k člověku nelze docenit. Kmen představuje přítomnost, kořeny hloubku a minulost, koruna výšku a budoucnost.

Stromy nám mohou porozumět v citové rovině, mohou nás podpořit a posílit. Mohou nám předávat blahodárné energie a rituály prováděné v jejich blízkosti (auře) jsou velmi účinné. Souvisí to i s napojením stromu na podzemní vodu a vodivé energetické spojení s vodou i zemí. Zároveň svojí velikou aurou přitahuje subtilno z vesmíru.

Silné stromy bývají na silových bodech, jsou geomantickými liniemi spjaty s jinými důležitými body toho místa a vyzařují kombinaci sil kosmických, zemských, vodních i éterických. Silné a zdravé stromy nebo skupiny stromů svědčí o zdravém místě a měly by být zaneseny do geomantické mapy. Bylo by moudré vypátrat, kde dřív rostly silné veliké stromy, a na stejném místě vysázet nové.

Pokud uplatníme radiestetické schopnosti, můžeme určit bod růstu každého stromu lépe, aby si stromy nekonkurovaly a nemusely se trvale vypořádávat s negativními silami podloží.

Prostřednictvím stromů a rostlin můžete rozpoznat řadu účinků ze země i bez radiestetických prostředků. Některé stromy churaví i proto, že přebírají destruktivní vlivy z určitého místa, např. vliv vodní tepny nebo energetických linií. V horším případě poloha případného zranění nebo růstu stromu ukazuje směr, ze kterého porucha působí.

Kolem stromů se dříve sedávalo, známe vesnické lavičky kolem staré velké lípy. Sedávalo se zády ke kmeni stromu, páteřním kanálem souhlasně s tokem energií kmenem stromu. Strom tvoří duchovní střed a člověka také do klidového „středu“ a rovnováhy nalaďuje. Dokáže odjímat únavu, negativní energie a přidat pozitivní a osvěžit, ukonejšit. Ze stromů vyzařuje síla a nabíjí a vitalizuje široké okolí. Stromy přináší kyslík, záporné ionty, osvěžení, zadržují vláhu, některé přináší i plody.

Stromy i dřevo jsou dobrou zásobárnou éterických sil a z energetického hlediska jsou pro oblasti s vysokou frekvencí zvláště vnímavé a vodivé. Zatím co bydliště je pozemskou, horizontální dimenzí člověka, strom napojuje na vertikální osu, na Zdroj a na uzemnění.

Přehled účinků působení na:

City: vrba, buk
Lehkost, eros: bříza, lípa, jabloň, kaštan
Komunikace: jilm, lípa
Síla: dub
Plnost a radost: javor, kaštan
Klid a oddanost: buk, lípa
Inspirace: dub, fíkovník
Harmonie: lípa
Intuice: dub, jeřáb
Síla, spravedlnost: topol, sosna, dub
Bdělost: jedle
Distance, ochrana: jehličnany, thúje, jedle, ořešákDalší kapitola >> Stavby a objekty