Vliv podzemních prostor

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Jeskyně, kaverny, sklepy, doly a chodby se nachází na mnohem více místech, než by člověk předpokládal. Často se to tají, protože mají historicky strategický význam, nebo protože se těžko udržují a nejsou proto vždy bezpečné, zvláště pokud sloužily pohanským kultům. Mají v sobě cosi záhadného, co chce zůstat zachováno.

Vedou člověka do hloubky a do nitra, na více rovinách. A protože už svojí povahou tvoří ochranný prostor a úkryt, byly v nich nejstarší chrámy lidí včetně křesťanstva. Křesťané popisují tři zásadní významy jeskyní: Místo, kde se rodilo a pohřbívalo a místo, kde se člověku dostávalo zjevení. Východní náboženství rovněž dodnes užívají jeskyně k nejhlubší vnitřní transformaci, uvědomění a dozrání člověka.

Jeskyně dokáží člověka uzemnit, ukotvit, energeticky očistit i nabít zemskou energií s převahou žádoucích záporných iontů, které působí léčivě, zhášejí bolesti a záněty v těle. Pokud se dokážeme v jeskyni s uklidněnou ztišenou myslí „odevzdat“, čeká nás záplava energie a prohloubení spojení se Zemí.

Jeskyně se velikou měrou podílejí na pozemském „éteru“ a shromažďují energie. Ty je však potřeba neustále oživovat a stimulovat, k čemuž dřív sloužily různé rituály. Větší podzemní prostory a chodby by se měly zanést do topografického plánu pozemku či místa.Další kapitola >> Stromy v krajině