Geomantie, vnímání krajiny

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Vnější neviditelnou silou je geologická struktura podloží, na kterém určité místo leží. Znát místo kde bydlíme a žijeme, znamená také znát složení a působení podloží, vědět něco o hlubších vrstvách půdy, podkladu.

Cvičení

Prociťte půdu, naberte si jí trochu do ruky. Přičichněte k ní, važte a vnímejte ji v ruce, veďte s ní dialog, neboť vám může vyprávět celé příběhy. Prociťujte, co ve vás způsobuje její struktura.
Je to měkká písčitá půda, do níž lze snadno proniknout, nebo je to skála, štěrk? Jak vysoko stoupá spodní voda?

Minerály a horniny mohou pomoci rozvíjet náš vnitřní potenciál. Michael Gienger

Ve stavebním výkopu můžeme vidět strukturu vyšších vrstev. Velkoplošnou a hlubší informaci poskytují geologické mapy daného území.

- Žula: radioaktivní hornina s magnetickým stimulujícím účinkem, nachází se na silových a kultovních místech
- Čedič: vysoký magnetický, fyzický účinek, „čedič vyvolává zbožnost“
- Křemen: princip řádu, váže a uchovává životní síly a poutá je, povzbuzuje k zamyšlení;
- Barevný pískovec: ukládá citové aspekty;
- Vápenec: princip uvolnění od svazujících psychických modelů;
- Ruda, břidlice: chce stálost, nebo naopak změnu;
- Rašelina: melancholie a smutek
- Písek je křemen, je krystalický, oživuje a povzbuzuje
- Hlína a jíl jsou zvláště husté, nepropouštějí vodu, odstiňují energii.

Doporučuje se strávit v místě budoucího bydliště minimálně víkend, tři dny a čekat na fyzické a psychické reakce. Nebo možná pracovní dny, protože prostředí bývá více zatíženo mentálním stresem všech lidí okolo. O víkendu je každé místo klidnější a krásnější (pokud to není turisticky přes příliš zajímavé a navštěvované), zatím co v týdnu je to reálnější a pravdivější i vzhledem k převaze dní pracovních.

Zlomy ve vrstvách podloží způsobují značná pnutí a tření, což se pak po energetické stránce projevuje na povrchu. Geomant tyto anomálie, projevované v zemském vyzařování, detekuje jako geologické zlomy a tektonické poruchy. Způsobuje to také zvětralé vrásnění, ale také umělé zářezy do podloží krajiny při stavbě silnic a mostů a základů velikých domů a objektů. Tyto změny zemského vyzařování nemusí být jen negativní. Například v případě vzniklého zúžení, které tvoří jakousi trysku, se znovu zesiluje zemské záření a na taková nabíjecí místa chodí lidé s oblibou a opakovaně a čerpají zde sílu.

K tomu, abychom poznali charakter a působení zemského vyzařování, je nezbytná vnitřní topografie – ohledání místa ve smyslu působení energií, vjemů a pocitů. Geomant dokáže charakter a vyzařování těchto míst navnímat a posoudit. Ještě přesnější to je pomocí radiestezie nebo telegnostiky – při obojím se využívá pomůcek pro určení míst s vlivem určitých energií, především škodlivých geopatogenních zón.Další kapitola >> Místa a prvky krajiny