Kosmogramy

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

(Marko Pogačnik: Systémy Země a síla Kristova)

Jsou to tvarové zářiče, harmonizátory, které léčí krajinu a místa, kde jsou instalovány. Jsou to pravzory, přeložené do tvarů. Je vedlejší, zda jsou to tvary geometrické, symbolické, antropomorfní nebo jiné. Aby mohly působit jako kosmogramy, musí mít jednoznačný vztah k odpovídajícímu pravzoru. Je důležité, aby vznikaly pod tlakem natolik vysoké inspirace, že představují dostatečně široký komunikační kanál, který může být využíván také bytostmi z nematerializovaných dimenzí bytí, aby se dorozuměly se všemi ostatními partnery, podílejícími se na daném procesu.

Zemský kosmos používá řeči kosmogramů, aby dával nespočetným životním pochodům na Zemi řád a vedl je. Kosmogramy umožňují elementárním bytostem, aby „chápaly“ své úkoly při péči o zachování planetárního života a (naladěné na Zemi jako celek) je převáděly do své činnosti.

Tvoření kosmogramu – v plánku si můžete vyznačit mřížku vlivů a drah zanesením budov a jejich síly a interakcí. Tím vzniká přibližný nákres místního kosmogramu, v němž ulice působí jako energetické linie. Místa s koncentrací budov jako konjunkce a blokády v podobě dělících komunikací pro auta. Spolu se zakreslením ostatních výrazných vlivů vzniká situační obrazec, vzorec tvaru a charakteru vyzařování nejbližšího okolí a krajiny. Správnou interpretací, nacítěním, pochopením a doplněním vyvažujících prvků pak vzniká léčivý harmonizující kosmogram.Další kapitola >> Vliv světových stran