Geomantická práce s krajinou

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Co nabízím pro vaše pozemky a bydlení:

- vyhodnocení energetické kvality pozemku, toku energií
- posouzení jeho napojení na okolní silová místa a zdroje
- pochopení nedostatků, bloků a stagnací na pozemku a v okolí
- vyčištění zbytkových a špatných energií a harmonizace
- nalezení vývěrů energií, silových pozitivních míst
- posílení ochrany pozemku, domu, a silových zdrojů
- návrh pro umístění menhiru nebo skupiny křišťálů nebo komponentů posvátné geometrie
- aktivace a nastavení, kontrola funkčnosti a energ. úrovně pozemku
- případně navyšování vibračních hladin, potenciálů a kapacity místa
- zasvěcení do vnímání a osobní práce s pozemkem a jeho energetickou údržbou

Jako geomant posuzuji energetickou kvalitu pozemků a jejich napojení na okolní silová místa.
Vyhledávám na pozemku silové pozitivní body, nebo je pomohu vytvořit pro lepší odpočinek, osvěžení, načerpání energie. V rámci měření všech záření také kontroluji toky energií na pozemcích i v domě a radím, jak je neblokovat, ale podpořit jejich přirozené proudění pro větší harmonii bydlení a žití a také v kancelářích, obchodech, restauracích.

Je málo míst, na které vzpomínáme s nadšením, že jsme si tam opravdu odpočinuli a cítili se skvěle. Každý by měl rád své místečko, kde si opravdu odpočine a bude mu dobře. Ale málo kdo se dnes doma opravdu dobře vyspí a je ráno svěží a odpočatý, plný elánu a síly.

Odhalíme zcela komplexně zátěžová místa a zdroje včetně elektrosmogu a vysvětlíme si, jak je eliminovat, případně vyčistit. Odhalíme i případné podzemní dutiny, kaverny, štoly a chodby nebo jeskyně pod pozemkem, protože to je rovněž důležité z hlediska dlouhodobého vlivu.

Často stačí jen drobné úpravy a výsledek je překvapující. Ve starších domech a déle užívaných bytech, zvláště „po někom“, nebo po náročnějších rodinných událostech a nemocech, se hodí prostor vyčistit od psychosomatických a astrálních nánosů. Potom na pozemku najdeme a nebo vytvoříme nabíjející místa síly a místa uzemňující.

Mezi další možnosti patří využití ochranných kamenů, jejich umístění na pozemku (v domě, bytě), aktivace, nebo návrh pro umístění menhiru a jeho následná aktivace.


S majitelem ovocného sadu u Pohořelic se nám podařilo vybrat a aktivovat skvělý menhir!
Navnímejte si, jak působí - energie, pocity, i přes fotku...

Mnoho let se účastním různé geomantické práce v krajinách, počínaje vnímáním skrytých souvislostí na úrovni energií. Dlouhodobě se učím od známých geomantů a učitelů, např. Marko Pogačnik, Jan Tajboš, Pavel Kozák, Harald Jordan, Martin Kubát, Petr Chobot, lektoři ČEPES, Václav Cílek, a dalších, jak více krajinu vnímat, porozumět jí geologicky i energeticky a dokázat ji čistit, léčit a navracet do harmonie se zemskou mřížkou pomocí různých způsobů.

Pokud chcete využít v rámci celkového měření i tyto geomantické možnosti, bude lépe, když mi již předem mailem zašlete fotografie pozemku (i vnější včetně širšího okolí) a plánek, situačku. Budu se moci lépe předem nacítit a potom bude navnímání přímo na místě o to hlubší.

Pro návštěvu pozemku se pak hodí vytištěný (nakreslený) plánek na papíře, abych mohl do něho na místě zakreslovat krom pramenů a geopatogenních zón i jiná důležitá místa, toky energií a další vlivy nebo návrhy. Hodí se také, pokud se dozvíte předem něco o místní historii, zda se zde něco dělo vážnějšího za války, nebo něco o předešlých majitelích a podobně. Budou mě také zajímat vaše pocity na pozemku, protože záleží, jak energeticky pozemek (dům) rezonuje především s vámi. Proto je vhodné, na pozemku předtím trávit nějaký čas, alespoň hodinu nebo více, nebo nejlépe i přespat ve stanu…
Zásadní také je, jestli kolem pozemku vedou dráty vysokého napětí blíže, než 20 metrů, nebo jestli se tak blízko nachází nějaký vysílač na okolních střechách, stožárech.
Poprosím, aby nebyl pozemek více zarostlý – aby nebránila volnému pohybu virgulí vysoká tráva, atd. A pokud je pozemek blátivý, abych si na to vzal odpovídající boty. Těším se.

Další kapitola >> Plánek pozemku nebo místa
Zpět >> O pojmu Geomantie
Zpět >> Zpět - na úvod Geomantie