Nalaďování se ke vnímání

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

(Marko Pogačnik: Systémy Země a síla Kristova)

„Vědomí přírody nezná logické myšlení, ale je spíše srovnatelné s naším vyměňováním pocitů. Proces přenosu myšlenek do podoby pocitových vibrací hraje rozhodující roli ve vzájemném dorozumívání. Dialog začíná z mé strany tím, že se ponořím do svého vnitřního ticha a soustředím se na své bytostné jádro. Odsud se otevírám svému partnerovi (přírodnímu místu) s prosbou, aby mi potvrdil, že je ochoten přistoupit ke komunikaci. Tato ochota se zpravidla ohlásí jako neobvykle zhuštěná pocitová atmosféra, která začíná prostupovat prostorem. Jakmile se mi dostane kladné odpovědi, začnu formulovat své otázky do podoby pocitů a imaginací a vyzařovat je do prostoru skrze teplo a bezprostřednost srdeční síly. Odpovědi, proudící ke mně ve formě pocitů, pak přenáším do logických forem a okamžitě si vše zapisuji do poznámkového sešitu, který nosím vždy při sobě.“

„Celkové vědomí Země má ve své paměti uloženo všechno, co se dosud na Zemi odehrálo.“

„Když jsem se koncentroval ve svém srdečním středu a zeptal jsem se na původ zmíněné zkušenosti, byla má pozornost tažena dolů, do velikého moře podvědomí. Pak začaly do mého vědomí stoupat určité pocity a vibrační vzory. Přitom na sebe braly jisté obrazné a logicky pochopitelné výrazové formy, které jsem začal okamžitě zapisovat.“Další kapitola >> Naše existence na Zemi