Silová energetická místa

3.listopad 2013autor a webmaster

 

V levém menu bude přibývat i navštívených míst z hlediska zajímavých energií.

autor


Každé místo nese přirozeně nějaké energie dané složením geofyzikálního podloží a jeho vrstev. Všude v krajině působí různé geopatogenní zóny - pole, vycházející z předělu vrstev hornin a skal, zvláště, pokud jimi ještě protéká pramen. Většinou jsou tato pole opakem klidu a harmonie. Spíše rozkolísávají biochemické procesy v buňkách živých organismů a tím je oslabují. Mám s tím roky bohatých zkušeností, když měřím GPZ klientům. Špatně spí, jsou nemocní, stále unavení, mají oslabenou imunitu a v horších případech a kombinaci vlivů podloží to vede i k rakovinám. Většina zvířat si do "špatné" zóny nelehne, krom sršňů, vos, žížal, mravenců a nevědomých lidí. Některé kombinace podloží a druhů horniny nebo kamene naopak vytváří pocit osvěžení, pohody, a takové místo je nám velice příjemné, dochází zde k relaxu těla a inspiraci mysli.

Psychosomatika: Pocitově vnímáme různé otisky z minulosti, často také od lidí, kteří v místě něco vytvářeli. Některé osobnosti zanechají svůj otisk pouhou návštěvou místa. Někteří museli na místě prožívat strach a hrůzy za války a jiných vypjatých situací, my se ale budeme zabývat kladnými a harmonickými místy, které člověka pozvednou, potěší, dodají vitální energii a příjemný pocit.

Jak vnímat místa? Nejlépe tak, že se ztišíme, možná se i posadíme a pobudeme. Ne v rušném hovoru, ale v úplné tichosti a klidu. Pozorovat okolí a vnímat pocity a přicházející vjemy, časem i informace. Kdo je zvyklý meditovat, ponoří se do svého středu, napojí se vnitřně na ono místo pomocí vizualizace uzemnění své kostrče a s pomocí rozšíření svého pole do všech stran a nahoru i dolů. Ne do nekonečna, ale jen po (viditelné) hranice onoho místa nebo části krajiny, kterou chce vnímat. Tomuto umění naslouchání je třeba většinou věnovat určitý čas. Souvisí také přímo se ztišením své mysli. Ta se snaží stále podsouvat spolu s egem desítky myšlenek, aby se náhodou nenudila. Mysl je třeba přísně ztišit, aby stále něco neřešila. Celkově vnímání zesílíme i očištěním organismu. Samozřejmě krom fyzické pravidelné očisty mám na mysli i tu vnitřní. Játra, ledviny. A na úrovni energií si pohlídat vše, co nás nějak vychyluje z rovnováhy vnitřní harmonie. Pohlídat si a nenechat působit rušivé zdroje povrchní zábavy a koncentrovat se více do svého nitra, hloubky a podstaty. Princip Celku se projevuje všude.

Občerstvení duše: Je úžasné, vychutnat si kvalitní nabíjející místo. Většinou se nachází ve výše položené přírodě dál od měst a rušných silnic. Některá vyjimečná místa se však nachází i uprostřed rušných velkoměst, většinou tedy alespoň v ústraní dvorního traktu sevřeného a odděleného vyššími okolními domy od všeobecného ruchu města. Takové místo poznáme záhy: máme pocit, jako bychom vstoupili do jiné časoprostorové reality. A možná to tak i je! Zažili jste někdy v krajině nějaký portál - bránu? Běžným takovým rozhraním je vstup do sklepů, svět nahoře / svět dole...

autor