Aragonity z Braňan

17.10.2014     Květen 2015 - přidán (dole) řez nalezenou koulí!autor a webmaster

 

Braňany v Českém středohoří, u Mostu jsou známy výskytem stébelnatých bílých aragonitů, ale i jiných minerálů. Inspirovala nás kniha Minerály Bílinska, která zdejší lokality a výskyty minerálů detailně popisuje. Nádherné fotografie člověka nadchnou. Nechybí ani popis situace, které lomy jsou hlídány a které lokality jsou přístupné volně.

Aragonity

Nad lomem Braňany, v pozadí kopce Želenický vrch a Bořeň

Aragonity z Braňan vyplňují pukliny místního čediče formou tence jehlicovitých krystalků s kovově bílo až šedavou průsvitnou barvou. Někdy způsobí další příměsi prvků až fialkové odstíny. Krystaly vytvářejí jehličky, vějířky, sluníčka až snopečky o délce krystalů do 1 cm, nebo stébelnaté agregáty v podobě žilek o síle až 6 cm. Unikátní nález z roku 2003 popisuje vějířovité agregáty sloupcovitého aragonitu na ploše až 50 cm s délkou jednotlivých narůžovělých sloupců aragonitů až 25 cm! Další formou výskytu aragonitů jsou bílé bradavičnaté hlízy, uvnitř značně členěné a rozpraskané, do jejichž volných dutin je vykrystalizován čirý lesklý aragonit v podobě bohatých drůz tenoučkých zakončených jehlicovitých krystalků. Tyto hlízy se vyskytují v kontaktu alterovaného čediče s bentonitem, který se v tomto činném lomu těží, a dosahují velikosti většinou do 10 cm. Místy je popisován výskyt tabulkovitých krystalů barytu do 1cm a dolomit, jinde směsi křemene a opálu. Místy jsme si povšimli i bauxit a jiné minerály. Vstup do lomu je zakázán a je třeba povolení.

Aragonity

Žilky bílého aragonity nad lomem

Aragonity

Detail žíly

Aragonity

Krystaly aragonitu se tu válí těžbou ulámané na zemi

Aragonity

Některé i dvojvrstvé

Aragonity

Bílá až šedavá zabarvení

AragonityAragonity

Sluníčkové uspořádání krystalů

Aragonity

Další žíly v okolí nad lomem

AragonityAragonity

Dokonce i fialkové zabarvení!

Aragonity

Vypadá jako cihla a nazývá se Bauxit...

Aragonity

Pohled na dosud činný lom, těží se tu Bentonin

Aragonity

Achát s vnitřní výplní tabulkami barytu?

Aragonity

Další ukázka profialovělého aragonitu

Aragonity

Odstíny krystalků jsou různé dle okolních příměsí

Aragonity

Karbonátové hlízy aragonitu ve stěnách lomu

Aragonity

A uvnitř.. nádhera zvláště pod lupu! Omluvte kvalitu, foceno zase jen mobilem.

Aragonity

Šedivý achát dokonce.

Aragonity

Uvnitř v achátové jeskyňce krystalizoval kalcit.

Aragonity

Rozhlížíme se po stěnách dál.

Aragonity

Místy více manganu a chromu, fialové zabarvení

Aragonity

Co je ale tato koule? To nebude jen hlíza.

Aragonity

Kouli jsme vypreparovali a nechali rozřezat. Co bude uvnitř?!

Aragonity

Mapa a okolí

Květen 2015 přidáno:

Aragonity

Nechal jsem kouli rozřezat, vyleštit a když bylo dílo hotovo, nikdo se nestačil divit: jedná se snad o dosud největší takový nález z té lokality! Obě polokoule k sobě nadále pasují a uvnitř paprsčitá fantazie s dvěma letokruhy!Pojeďme společně někam do starých lomů nebo na haldy... máte auto?