Granáty ze Všechlap

17.10.2014 (zpracována letní návštěva lokality)autor a webmaster

 

Všechlapy v Českém středohoří, u Hořence patří mezi naleziště českých granátů - pyropů. V dnešní době spíše granátků, protože běžně zde na polích převažují skutečně miniaturní vzorky. Krása vynikne, až jich nasbíráte několik a vezmete si hodně silnou lupu. Ideální by byla plná hrst, ale to by znamenalo doslova strávit na kolenou snad týden. A nesmělo by být pole ve stavu, v jakém jsme lokalitu navštívili, víceméně náhodně. Jeli jsme kolem na jiné lokality a také obhlédnout situace. A tak jsme se zastavili i na tomto poli protože kamarád zde něco cítil. To je dobré znamení, to většinou funguje. Akorát pole nesmí být ještě jako strniště, protože na ornici není prakticky vidět, jen místy. Musíme se sem někdy vrátit, až to podmítnou - jsme si říkali. Uvidíme, kdy to bude protože zajímavých a lákavých lokalit je hodně, konec konců i na granáty.

Granáty

Jestli pak něco na kolenou najdeme...

Český granát jako surový pyrop se často vyskytuje z říčních rozsypů, ale i na polích. Pyrop pochází z řeckého Pyropos - ohnivý, protože na rozdíl od jiných typů granátů má ohnivě červenou barvu, kterou ovlivňuje hlavně příměs chromu. Nejčastěji se kolem Všechlap vyskytují dvoumilimetrové a menší granulky s odstíny temněji červené krve, ale některé se blíží až k oranžové barvě. Známy jsou až do sytě fialové barvy při vysokém obsahu chromu, a podle dopadu světla. Dalšími lokalitami zde jsou Třebenice, Dlažkovice a Podsednice, ale i mnohde jinde, jak jsme postupně zjistili. Není důvod se nepodělit, protože výskyt je velmi široký. Pokud na poli jsou, můžete sbírat každý rok, po každém přeorání vystoupí zase jiné na povrch, a stále dokola. Zdá se, že půda je zde granáty prosycena. Udělejte si radost :-) a nezapomeňte polštářek pod kolena :-)

Granáty

Tentokrát je zde strniště a bude vidět málo na ornici, kamarád už je na kolenou a já kleknu taky.

Granáty

Chvíli jsme to zkusili a tu a tam něco málo našli, ale jeli radši stihnout další lokality.Pojeďme společně někam do starých lomů nebo na haldy... máte auto?