Stránská skála u Brna

8.8. a 1.11. 2015autor a webmaster

 

Další návštěva - nálezy achátů a medovců

(Doplněno 1.11.2015 dalšími nálezy níže pod čarou)

Lokalita Stránská skála je mi v Brně dlouhodobě jednou z nejbližších lokalit, fyzicky 7 minut busem, a srdcem již odmala, kdy jsem jako malý prolézal se svíčkou a s dědou zdejší štoly a přelézal různé větší kameny. To byla ještě hluboká totalita, 80-90 léta a lokalita nebyla doničena tolik, jako dnes. Ještě si pamatuji cihlovou "rozhlednu" - místnost s betonovým stropem, která byla za války vystavěna v horní východní části masivu skály. Postupně mládež rozšiřovala okno, ubourávala více a více cihel, až po letech byly odstraněny zbytky zdí i patka na skále a dnes není poznat ani kde to bylo - nemohu to již najít. Velmi bych uvítal, kdyby někdo měl nějaké staré fotky těchto objektů na Stránské, z té doby, a hlavně z poválečné.

Devastace pokračuje nehledě na vyhlášenou oblast CHKO se všemi tabulkami. V srpnu 2015 jsem při běžné obchůzce kolem krytů zjistil, že je nad betonovým "zadním vchodem - větracím výdechem" horního krytu v místě, kterému jsme říkali meditační komůrka, urván kus skalní klenby a místní kalcity rozsypány po stropě krytu toho bočního otvoru. Bylo to místo, kde se dalo schovat před deštěm, ale i meditovat pod skalní medovo-kalcitovou klenbou. Nyní je jí polovina pryč. Rozhlédl jsem se a nafotil a zachránil pár úlomků medově zbarvených kalcitů ve tvaru komolých jehliček, hvězdic i jiných typických tvarů křehkých krystalků. (V listopadu pak jsem zachránil další, u cestičky se válející úlomky kalcitů.) Po umytí a pod lupou jsou fantastické, hlavně při zvětšení 40x. O pár fotek se zde podělím z místa nálezu:

Stránská
Od autobusu 78 a silnice na Slatinu přicházím horními poli ke Stránské.

Stránská
Rozhlížím se ačkoli tu nikdy nicmoc nebylo a spatřuji acháty.

Stránská
Jeden velký je přímo v cestě a rukou jej nevyndám, zůstává zde.

Stránská
Horní část Stránské skály - má tu někdo bejvák?

Stránská
Celý porost Stránské je hodně spálený sluníčkem a tak je Stránská ve zlatém hávu vysoké trávy.

Stránská
Nepořádek a pomalovaný informační kámen u horního triangulačního bodu...
Kéž by tu fungovala jako ve starých časech na Marsu okamžitá odplata karmy, kde cokoli špatného udělali, ihned fyzicky pocítili.

Stránská
Procházím kolem krytů a u zadního otvoru a betonové komory horního krytu vidím urvanej kus horní klenby místa, kterému jsme říkali "meditační jeskyňka". To znamená, že tu kolem budou ještě úlomky krystalů kalcitu, které v tom místě bývaly...

Stránská
Spadené úlomky, na první pohled nezajímavé a zaprášené...

Stránská
Pohled na boční skalní stěnu, v níž jsou místy také medové kalcity

Stránská
Další část stěny s projevem dávného koroidního vývoje zdejšího vápence
(tehdy v místním moři)

Stránská
Úlomky kolem - krásné vrstvení a žíly kalcitu

Stránská
Téměř neprůhledná krystalizace

Stránská
Tady už jsou i průhledné kalcity v uspořádání růžice

Stránská
Další úlomek kalcitů - prokouknou po polití vodou

Stránská
A další úlomek s krystaly i koroidními projevy zprohýbání a zaoblování vápence

Stránská
Jeden z desítek menších úlomků

Stránská
Jiný úlomek s 2 typy medových krystalů

Stránská
Detail - zbarvení až jantarové, zvláště na sluníčku nádhera

Stránská
A další kus s krystalickým městečkem

Stránská
Detail, ale teprve pod lupou to je úplně fantastické pokochání
Listopad 2015:

Stránská
První listopad 2015, zdejší fantasticky zbarvené listí téměř opadáno
a tak zkontrolujeme ještě místa s kalcity, zda tam někdo zase nerubal.

Stránská
Nacházím velký griml, tvořený vlastně samými krystaly kalcitu
s béžovo hnědavým až medově průhledným zbarvením.
Hlavně ty veliké na fotce mne mile překvapily!

Stránská
Ještě jiný záběr, jsou fakt průhledné...

Stránská
Pár kousků jsem zachránil, u cesty by se akorát brzy pošlapaly.

Stránská
Toto je ale fakt krasavec.
Stránská skála umí stále překvapit a to nemluvím o podzemí, které zatím čeká neobjevené.

Stránská
Krásné je i to vrstvení kolem, jako letokruhy.

Stránská
Celkem nenápadný kus, málem jsem jej nechal ležet,
ale když jsem se zadíval blíže, a zvláště pak lupou, je to celá krajina s mnoha
krystalickými jeskyněmi a propastmi. Už se jen změnšit a prolézat je.

Stránská
I tady je několik mikrojeskyněk z tmavších krystalů.

Stránská
Kombinace kalcitových vrstev s aragonitem a hrotovými krystalky v dutinkách

Stránská
Pod lupou zjistíte, že jsou to samé krystaly poslepované na sebe

Stránská
Úžasná večerní zábava k horké čokoládě :-)Máte jiné, nebo starší úlovky ze Stránské skály? Koupím!!