Zelené granátky ze Slovenska
(Pezinok - lokalita Rybníček: goldmanity, pyrity)

14.9.2016     Výskyt, velikost i nálezy pramalé, ale je tu krásně...autor a webmaster

 

Vychutnali jsme si menší, ale klidnou a příjemnou burzu minerálů v Hodoníně a vrátili se na dálnici u Břeclavi, přejet hranici. Před Bratislavou jsme odbočili na Pezinok a serpentýnami vystoupali do slovenských karpat. Přiblížili jsme se k zatáčce v údolíčku, odkud vedla zeleně značená cesta severním směrem a v zápětí do prudkého kopce. Vystoupali jsme jej a v popoledním vedru z nás lilo jak z volů. Rozhlíželi jsme se po pokračující značce na stromech, a nic. Tak jsme vydedukovali směr z vytištěných map a displeje a pokračovali odhadovaným směrem. Na značku jsme stále nenarazili a opět zkontrolovali mapy. Bylo logické, že je třeba sestoupit severovýchodně a pod svahem musíme onu zelenou, nebo následnou žlutou turistickou značku již potkat. Prudký krkolomný sestup svahem, větvemi a listím nás svedl do údolí, kde klokotal drobný potůček. Překročili jsme jej a přiblížili se ke stavení, za nímž jsme už objevili zelenou značku, cestu a v zápětí i navazující žlutou značku. Podle kamarádova popisu jsme pak už snadno našli pokračování i mohutný strom, za nímž byl v popisu pokyn opět k prudkému stoupání. Z toho jsme odbočili a tak trochu po čuchu brzy našli lokalitu s informační tabulí a dokonce se stolem a lavicemi.

Začali jsme se rozhlížet a brzy pochopili, že je nutno poctivě klesnout na kolena, abychom nějaké to zrníčko zeleného granátku vůbec našli. Kamarádovi se to podařilo během chvilky a mě po nafocení lokality za další chvíli, pak ještě jedno a pak jsem už jen našel drobné pyrity. Kamarád měl trochu větší štěstí, ale je nutno uznat, že nemá cenu se sem štráchat - nic už se tu nenajde... Aspoň je tady moc pěkně a tak to málo, co jsme našli, jsem ještě zkoušel fotit na velkém stole přes velkou lupu, zatím co kamarád neúnavně pátral po dalších zrníčkách, velikosti cukr - krystalu...


Pezinok

Přímo v místě výskytu goldmanitu je informační tabule, detailní popis,
také lavice a stůl, malé ohniště - dokonalé naleziště...
Už jen ty mrňavé zelené granátky najít!


Pezinok

Popis na informační tabuli...


Pezinok

Fotoukázka, aby člověk věděl, co hledá...


Pezinok

Díra ve svahu napovídá něco o dřívější štole.


Pezinok

Je to ale zasypáno, vstoupit ani proplazit nelze.


Pezinok

Nebo ano?? :-)


Pezinok

Pohled od infotabule dolů - všude náznaky kopání.


Pezinok

Osvědčená technika - na kolena, a s baterkou hledat zelená zrníčka!


Pezinok

Záhada! Já, ani kamarád si nejsme vědomi, žebychom na tento nástroj šlápli!
Takže jeho postranní hroty snad schválně zmáčkli k sobě místní skřítkové?
Jinak si to opravdu neumíme vysvětlit, protože chvíli předtím ležel nástroj
ještě s rozevřenými bočními dráty! A opět je roztáhnout, jde velmi ztuha.


Pezinok

Bílými tečkami jsem označil zelený krystal goldmanitu - první nález...


Pezinok

A zde je druhý, a to je asi tak vše, krom pyritů, co jsem tu našel!


Pezinok

Zlatavé pyrity, krása hlavně na sluníčku!


Pezinok

Kamarád vzápětí našel lepší, do stříbrna!


Pezinok

Minerály jsou tu různé, ale goldmanitu méně, než šafránu...


Pezinok

Zkouším fotit kamarádův nález pod velkou lupou.


Pezinok

Takto je to už lepší...


Pezinok

A goldmanit - zelený granát...


Pezinok

A další krystalky goldmanitu! Kamarád má štěstí.


Pezinok

Po opláchnutí vše vždycky "vyleze".


Pezinok

Už se brzy setmí, tak včas najít baterky a vydat se přes dva strmé kopce opatrně po dvou turistických značkách zpátky k autu.Literatura o granátech včetně zeleného Goldmanitu:

Hyršl, Jaroslav: Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů; in: časopis Minerál, č. 5, 2000, s. 415–418.
Kouřimský, Jiří: Drahé kameny v mineralogické sbírce Národního muzea v Praze. NM Praha 1968
Kouřimský a kolektiv: Sborník Granat (německy), 1997
Stehlíková, Dana: Carbunculus, granatus, zrnakoč. NM Praha 2002
Stehlíková, Dana: The Bohemian Garnet. Praha 2004
Vokáčová, Věra: Český granát, katalog výstavy UPM Praha 1985  • Pěkný popis na slovenském webu >> Minerály Karpat

  • Nebo pokračujte se mnou třeba na... >> Anatasy na Ovčárně
  •